Сегодня: Пт / 26 Февраля 2016 года 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Про інститут

Історична довідка

Історична довідка

На підставі Постанови Ради Міністрів УРСР від 27 вересня 1979 року № 468 «Про організацію в м. Дніпропетровську Державного інституту фізичної культури» Наказом від 2 квітня 1980 року № 413 Комітетом з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР з 15 квітня 1980 року був створений Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. Підґрунтям його створення був Дніпропетровський технікум фізичної культури і педагогічний факультет Київського державного інституту фізичної культури і спорту.

У липні 1980 року відбувся перший випуск 170 дипломованих спеціалістів, серед яких були такі відомі у світі спортсмени, як Віктор Савченко, Султан Рахманов, Надія Ставко, Федір Кулаксізов , Євген Чорний, Олена Круглова та інші.

 

Науково-педагогічний склад інституту

Професорсько-викладацький склад інституту становить 156 осіб, з них
16 докторів наук, професорів, 47 кандидатів наук, доцентів, 10 Заслужених тренерів України, 2 Заслужених майстри спорту, 31 майстер спорту України, 3 Заслужених працівника фізичної культури і спорту України, які працюють з 1,5 тис. студентами денної та заочної форм навчання.

 

Матеріально-технічна база інституту

Матеріально-технічна база включає два навчальні корпуси , десять спеціалізованих спортивних залів (боротьби, спортивних ігор, боксу, гімнастики, атлетизму та важкої атлетики), легкоатлетичний манеж з штучним покриттям, один закритий плавальний басейн, футбольне поле та легкоатлетичну доріжку з штучним покриттям, водноспортивну базу, студентський гуртожиток на 500 місць, лабораторію обчислювальної техніки та наукову лабораторію.

З метою удосконалення матеріально-технічної бази, наукових досліджень в інституті створено лабораторію «Великих фізичних навантажень у спорті». На базі наукової лабораторії проводяться дослідження з різних видів спорту. За останні роки інститут став науково-методичним центром Південно-Східного регіону.

Так, загальна площа складає – 30777 м 2 , з них використовується в навчальному процесі – 24260 м 2 .

 

Наукова робота

На базі інституту під керівництвом проректора з наукової роботи, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора Москаленко Н.В. щорічно проводяться республіканські науково-практичні конференції, обласні науково-практичні семінари тренерів з різних видів спорту.

Протягом 6 років в ДДІФКіС проводяться наукові конференції міжнародного рівня, в яких беруть участь представники різних ВНЗ та міст України, Литви, Росії, Греції та Республіки Білорусь.

В ДДІФКІС проводяться фундаментальні наукові дослідження згідно «Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту» у напрямках:

- «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»;

- « Олімпійський та професійний спорт».

Робота республіканських науково-практичних конференцій інституту проводиться згідно затверджених тем:

• «Структурно-функціональна систематизація вищої фізкультурної освіти в межах регіону»;

• «Філософсько-соціологічні аспекти особистості, яка займається фізичною культурою і спортом»;

• «Удосконалення засобів та методів фізичної реабілітації дітей інвалідів з врахуванням виду патології та психоемоційного стану»;

• «Науково-методичні підходи до побудови системи фізичного виховання дітей шкільного віку»;

• «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації»;

• «Удосконалення спеціальних рухових здібностей спортсменів при виконанні вправ швидкісно-силового характеру».

Інститут є засновником науково-практичного журналу “Спортивний вісник Придніпров’я” , який з 2003 року входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України. У журналі акумулюються сучасні світові тенденції розвитку фізичної культури і спорту.

 

 

Аспірантура

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України Головного управління керівних та науково-педагогічних кадрів № 9/2–1278                          від 18.06.1999 р. у ДДІФКіС відкрита аспірантура зі спеціальностей:          24.00.01 – ”Олімпійський і професійний спорт“ та 24.00.02 – ”Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” . З 25.10.05 р. на основі витягу з наказу № 613 відкрита спеціальність 24.00.03 – “Фізична реабілітація” .

Робота аспірантури ДДІФКіС здійснюється відповідно до Положення Міністерства освіти України «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309.

Перший випуск відбувся у 2002 році. З 44 випускників 15 захистили дисертаційні роботи.

На сьогоднішній день в аспірантурі навчається 17 аспірантів та                    3 здобувача.

З числа студентів, які поступили до аспірантури і залишилися працювати на кафедрах після її закінчення, – 23 особи.

З числа випускників аспірантури захистили дисертаційні роботи               30 % викладачів інституту.

 

Спец іалізована вчена рада

З метою підвищення рівня підготовки науково-педагогічних працівників з жовтня 2008 року в ДДІФКіС відкрита спеціалізована вчена рада К 08.881.01. Захист кандидатських дисертацій здійснюється зі спеціальностей 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт та 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Відкриття спеціалізованої вченої ради у ДДІФКіС надало можливість вирішувати питання підвищення якісного складу викладачів. У 2009 році захищено 2 дисертаційні роботи викладачами кафедри соціально-гуманітарних наук та іноземних мов. На початку 2010 року захищено                  3 дисертації: викладачем кафедри легкої атлетики і гімнастики           Борисовою Ю.Ю., викладачем кафедри спортивних ігор Лазарчук О.В., викладачем кафедри боксу, боротьби та важкої атлетики Лукіною О.В.

 

Бібліотечне забезпечення інституту

Бібліотечний фонд ДДІФКіС налічує 96224 примірників та складається з:

-     навчальної літератури – 61989 прим.;

-     наукової літератури – 18873 прим.;

-     художньої літератури – 5859 прим.;

-     науково-популярної літератури – 9503 прим.;

Книжковий фонд бібліотеки постійно поповнюється монографіями, навчальними посібниками, методичними матеріалами.

Протягом 200/2010 н.р . до бібліотека отримала 429 екземплярів книг, брошур і журналів, 121 примірник навчально-методичної літератури від кафедр та викладачів інституту, 31 примірник авторефератів дисертацій.

За останні роки науково-педагогічними працівниками інституту видано 36 підручників та навчальних посібників, серед них «Футбол», «Проблеми психології професійного боксу», «Фізична культура, спорт, світогляд», « Медико-біологічні основи спортивного тренування футболістів»   та інші.

13 навчальних посібників, виданих протягом 2009/2010 н.р ., отримали гриф МОН України, серед них «Фізичне виховання молодших школярів», «Вступ до спеціальності «Фізичне виховання»», «Дошкільне фізичне виховання дітей» та інші. Розроблено та видано українською мовою з перекладом на російську та англійську мови «Словник спеціальних термінів з «Теорії спорту»». Планується розробка та видання словників термінів з інших дисциплін навчального плану інституту.

 

Видатні випускники та спортивні досягнення

Традиції спортивної слави інституту закладалися в часи його заснування. Так, у 1980 році на XXII Олімпійських іграх у Москві Султан Рахманов виборов золоту медаль з важкої атлетики, Віктор Савченко – срібну з боксу, Олена Круглова – бронзову з плавання, Віктор Омельянович – бронзову з академічного веслування. В подальшому чемпіонами Олімпійських ігор стали В. Лютий, О. Череднік , В. Тищенко, Є. Яровенко з футболу; Є. Браславець та І. Матвієнко з вітрильного спорту; І. Кравець з легкої атлетики.

Срібними призерами були В. Ярощук – з плавання, О. Ронжина ,
Д. Міфтахутдінова , І. Фролова – з веслування академічного, І. Кравець – з легкої атлетики; бронзовими призерами – Р. Таран та І. Чуніхівська – з вітрильного спорту, В. Ярощук – з плавання, І. Фролова – з веслування академічного. Р. Таран завоювала срібну медаль з вітрильного спорту,
Л. Шапошніков і О. Ликов – бронзові нагороди з веслування академічного.

Всього 22 студенти стали чемпіонами і призерами Олімпійських ігор, близько 200 – виконали норматив майстра спорту міжнародного класу і стали чемпіонами та призерами чемпіонатів світу, Європи та всесвітніх студентських ігор.

За видатні спортивні досягнення 50 студентам і випускникам інституту присвоєно почесне звання «Заслуже­ний майстер спорту».

 

Паралімпійський спорт

У 1994 році Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту вперше на Україні щиро відчинив двері для здобуття вищої освіти для інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, у тому числі для спортсменів, що пересувались на візках. Першими студентами стали провідні спортсмени-інваліди з різних регіонів України, які у подальшому стали лідерами паралімпійського спорту та принесли славу і Дніпропетровщині, і Україні.

За останні роки у ДДІФКіС здобули вищу освіту 53 провідні українські спортсмени-паралімпійці , серед яких 7 – Заслужених майстрів спорту України, 13 – майстрів спорту міжнародного класу, 31 – майстер спорту України, 11 – чемпіонів Паралімпійських ігор з плавання, футболу ДЦП, пауерліфтингу , легкої атлетики, лижних гонок.

 

Видатні випускники інституту

Далеко за межами України відомі видатні випускники інституту:

        Савченко Віктор Григорович – ректор ДДІФКіС , Заслужений майстер спорту, дворазовий призер Олімпійських ігор, неодноразовий призер Олімпійських ігор, неодноразовий чемпіон світу, Європи, СРСР і України з боксу, народний депутат України IV скликання, доктор педагогічних наук, професор;

        Султан Рахманов – чемпіон Олімпійських ігор,чемпіон і рекордсмен світу, Європи з важкої атлетики;

        Інеса Кравець – дворазова чемпіонка Олімпійських ігор, рекордсменка світу з легкої атлетики;

        Євген Браславець та Ігор Матвієнко – чемпіони Олімпійських ігор з вітрильного спорту;

        Володимир Лютий, Євген Яровенко , Олексій Чередник, Вадим Тищенко – чемпіони Олімпійських ігор з футболу та багато інших.

Провідними тренерами стали Сергій Овчаренко, Олег Протасов , Олександр Лисенко, Євген Яровенко , Вадим Тищенко – з футболу, Федір Кулаксізов – зі спортивної гімнастики, Віктор Шуба – з важкої атлетики, Валерій Гусенко – з вітрильного спорту, Костянтин Рурак – з легкої атлетики, Олександр Турчаніков , Анатолій Паламарьов – з боротьби та інші.