Сегодня: Пт / 26 Февраля 2016 года 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Наука

Наукова робота

НАУКОВА РОБОТА

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ


 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту виконує 6 тем, відповідно Зведеного плану НДР на 2011-2015 рр.:

Тема: 1.3 “ Парадигма здорового способу життя в дискурсах фізичного виховання і спорту ”. Керівник теми – Корогод Л.П., к.політ.н., доц.

Тема: 2.6 “ Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів ”. Керівник теми – Долбишева Н.Г., к.фіз.вих., доцент

Тема: 2.18 “ Удосконалення механізмів управління руховою діяльністю спортсменів ”. Керівник теми – Горбенко В.П., к.пед.н., доцент

Тема: 3.4 “ Наукове обґрунтування психолого-педагогічної адаптації студентів до спортивної та навчальної діяльності ”. Керівник теми – Савченко В.Г., д.пед.н., професор.

Тема: 3.6 “ Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення ”. Керівник теми – Москаленко Н.В., д.фіз.вих., професор

Тема: 4.3 “ Реабілітація осіб з обмеженими фізичними спроможностями з урахуванням особливостей їх психофізіологічних і компенсаторно-пристосувальних порушень у різних системах організму людини ”. Керівник теми – Луковська О.Л., к.мед.н., доцент

Інститут є засновником журналу “Спортивний вісник Придніпров’я”, який включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Додаток до постанови Президії ВАКу України від 10 грудня 2003 р. № 1-05/10) До журналу приймаються статті за 3 напрямками: Фізичне виховання різних груп населення, теорія і методика підготовки спортсменів, актуальні проблеми фізичної реабілітації, спортивної медицини та адаптивного фізичного виховання , олімпійський та професійний спорт.

Спортивний вісник Придніпров'я : наук.-практ. журн. / Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. – Дніпропетровськ: [б. в.], 2000. - Виходить три рази на рік